< powrót

Boisko do koszykówki - jak wygląda i jakie są wymiary boiska?

1 rok temu | 04.04.2023, 14:40 Boisko do koszykówki - jak wygląda i jakie są wymiary boiska?

Każdy, kto gra w koszykówkę, powinien znać podstawowe zasady dotyczące gry i samego boiska do kosza. Jakie wymiary ma boisko do koszykówki? Sprawdź!

Boisko do gry w koszykówkę – rodzaje, wymiary, wymogi

Koszykówka to gra zespołowa ciesząca się na świecie ogromną popularnością. Jest dyscypliną olimpijską. Należy do bardzo widowiskowych sportów oraz odznacza się prostymi i przejrzystymi zasadami, które są zrozumiałe dla wielbicieli tej wspaniałej dyscypliny. Nie każdy jednak wie, jakimi rozmiarami odznacza się boisko do koszykówki i co oznaczają poszczególne linie znajdujące się w polu gry. Jest kilka istotnych kwestii, które warto wiedzieć na ten temat.

Podział boiska do koszykówki - wedle jakich kryteriów jest przeprowadzany?

Przy podziale boiska koszykarskiego przyjmowane są cztery kryteria:

 • pasy działań

Na boisku do koszykówki wyróżnia się następujące pasy działań: lewy boczny, środkowy i prawy boczny. Podział ten jest niezwykle pomocny w sprawach taktycznych - trenerzy wykorzystują go do pokazania zawodnikom pewnych pozycji, jakie w określonych sytuacjach powinni zajmować na boisku.

 • wysokość

Określenie "wysokość" ma w kontekście boiska do koszykówki oczywiście umowne znaczenie. Mówi się o górze i dole boiska, gdzie granicą podziału jest linia, która powstaje po przedłużeniu linii rzutów wolnych – wyimaginowana, ponieważ nie jest realnie narysowana na boisku. To podział, który służy w głównej mierze zawodnikom – w ten sposób informują się oni o swoim położeniu i planowanych działaniach.

 • położenie piłki

Podział boiska na podstawie tego kryterium jest wykorzystywany przez graczy w celach obronnych. Stronę boiska, na której znajduje się piłka, określa się mianem mocnej. Strona bez piłki jest natomiast słabą.

 • rzuty do kosza za 1 punkt.

Jakie są wymiary boiska do koszykówki zgodnie z normami FIBA?

Na początek należy zacząć od wyjaśnienia, czym jest FIBA. To skrót od francuskiej nazwy Fédération Internationale de Basketball. Jest to Międzynarodowa Federacja Koszykówki – organizacja ta zajmuje się wieloma kwestiami związanymi z międzynarodową koszykówką, m.in. ustala zasady gry, nadzoruje transfery graczy pomiędzy klubami, trzyma pieczę nad nominacjami międzynarodowych sędziów i nie tylko. Zgodnie z jej wytycznymi wymiary boiska do koszykówki to 28 metrów długości i 15 metrów szerokości.

Inne wymiary mają boiska, na których rozgrywki organizuje najsłynniejsza na świecie liga koszykarska. czyli NBA. W tym przypadku obowiązują następujące: 28 metrów i 65 centymetrów długości oraz 15 metrów i 24 centymetry szerokości. Jeśli natomiast chodzi o ligę WNBA, która jest damskim odpowiednikiem ligi NBA, to rozgrywa ona spotkania na boiskach o takich samych wymiarach, jak stanowią przepisy gry w koszykówkę ustalone przez FIBA. Przy tej okazji warto jeszcze wspomnieć o obiektach, które występują w NCAA – organizacja ta (National Collegiate Athletic Association – Narodowe Stowarzyszenie Sportów Akademickich) zajmuje się zawodami sportowymi wielu szkół wyższych w Stanach Zjednoczonych.

Jak więc widać, boiska do gry w koszykówkę różnią się wymiarami, z czego nie każdy zdaje sobie sprawę.

Jakie wymiary ma boisko do gry w koszykówkę 3x3?

Mówiąc o boiskach, na których rozgrywane są mecze koszykówki, nie sposób nie wspomnieć o 3x3. Koszykówka 3x3 to bardzo młoda dyscyplina – w Polsce zaczęła się rozwijać od 2017 r. Boiska tego typu są znacznie mniejsze niż standardowe, ponieważ ich długość wynosi 15 metrów, a szerokość 11 metrów. Poza tym zamiast dwóch koszy na polu gry znajduje się tylko jeden. W rozgrywkach mogą uczestniczyć drużyny z liczbą zawodników mniejszą niż 5. Takie rozwiązanie jest chętnie stosowane m.in. w ośrodkach sportu czy w szkołach. Dzięki niemu miejsce do gry w kosza można zorganizować nawet w przydomowym ogrodzie.

Jaka jest wysokość zawieszenia kosza?

Kosz do koszykówki – a właściwie dwa kosze ulokowane po obu stronach boiska – to jeden z najważniejszych elementów znajdujących się na boisku. Jeśli chodzi o wysokość, na jakiej jest zawieszony, to aspekt ten regulują zasady gry określone przez FIBA i NBA. Zgodnie z normami FIBA i NBA kosz znajduje się na wysokości 3,05 metra od parkietu. Może być on ruchomy lub zamocowany na stałe, przy czym obecnie najczęściej stosowane są kosze ruchome.

Wymiary tablicy to 1,05 metra wysokości i 1,80 metra szerokości. Pomiędzy górną a dolną krawędzią obręczy kosza jest 15 cm odległości. To właśnie łączna wysokość dolnej krawędzi tablicy i 15 cm do górnej krawędzi obręczy kosza dają rezultat w postaci 3,05 metra wysokości. Ta odległość jest liczona od parkietu do środka obręczy. Dawniej w użyciu były głównie drewniane tablice koszowe. Aktualnie wykonywane są ze szkła akrylowego, które charakteryzuje się wyjątkową wytrzymałością.

Co oznaczają linie na boisku do koszykówki?

Na boisku do koszykówki bez trudu można zauważyć wyraźne linie, które wyznaczają rozmaite obszary. Każde boisko ograniczone jest liniami, które określane są mianem ograniczających. Są one wliczane do powierzchni boiska. Od miejsca, w którym się kończą, są wyznaczane linie, które określają wymiary. Oprócz tego na boisku są również i inne linie:

 • linia końcowa

Dzięki niej wiadomo, gdzie kończy się boisko, niemniej nie jest ona jego częścią.

 • linie boczne

Zadaniem linii bocznych jest wyznaczenie granic boiska po jego bokach. Boczna linia rozgranicza boisko na szerokość 15 metrów – duże znaczenie w tym kontekście ma to, czy wymiary są zgodne z wytycznymi FIBA, czy NBA.

 • linia rzutów wolnych

Linię oddawania rzutów wolnych poznać można po tym, że kolorystycznie wyróżnia się na tle pozostałych linii. Zawodnik wykonujący rzut osobisty nie ma prawa jej przekroczyć. Według norm FIBA linia ta jest oddalona od kosza od 4 m, a w NBA, WNBA i NCAA jest to nieco mniejsza odległość – 3,96 m. Linia rzutów wolnych znajduje się w obszarze ograniczonym, w którym zawodnik ataku może przebywać maksymalnie 3 sekundy.

 • linia rzutów za 3 punkty

Linia ta wyznacza obszar ograniczony możliwościami oddawania rzutów, które warte są 3 punkty. Jest ona najbardziej oddalona od kosza ze wszystkich linii – usytuowana jest w odległości 6,75 m od obręczy kosza, zgodnie z wytycznymi FIBA. W NBA odległość ta wynosi 7,24 m, w NCAA na 6,32 m, a w WNBA 6,25 m.

 • linia autu

Poza linią autu nie może się znaleźć ani piłka, ani zawodnik, który w danym momencie jest w posiadaniu piłki.

 • linia środkowa

Linia środkowa dzieli boisko na dwie połowy.

 • półkole podkoszowe

Półkole podkoszowe nazywane też półkolem bez szarży jest ulokowane po obu stronach boiska. Wyznaczają je linie o promieniu 1,25 m.

Jakie są pozostałe elementy boiska do kosza? Do pozostałych elementów boiska zaliczają się także tablica wyników i stolik sędziowski.